De NHG standaard astma

Astma kan beter worden behandeld door het gebruik van diverse hulpmiddelen.Een van de hulpmiddelen dat wordt gebruikt om een astmapatiënt beter te kunnen behandelen is de NHG standaard astma. In vrijwel alle fases waaruit de behandeling bestaat kan de standaard worden toegepast. Dus zowel bij de monitoring, alsook de behandeling en de diagnose is de NHG standaard astma geschikt. Wel is het zo dat het hulpmiddel pas kan worden ingezet vanaf de zestienjarige leeftijd. Wil je na het lezen van deze post meer weten over astma? Dan verwijzen wij je graag naar ons eerder gepubliceerde artikel over astma soorten. Ook is het volgende artikel het lezen waard.

Het doel van de NHG standaard astma

De hoofddoelstelling van de standaard, is het verkrijgen van controle over de astma. Daarnaast dienen ook de behandeldoelen die door de behandelend arts en de astmapatiënt samen zijn geformuleerd zo goed mogelijk te worden behaald.

Een van de sterke punten van de NHG standaard is dat het een prima aanvulling is op de eerder ontwikkelde spirometrietest. Jarenlang werd een patiënt hoofdzakelijk behandeld door de uitkomsten van de spirometrietest als uitgangspunt te nemen. Echter, de patiënt zelf werd daarbij grotendeels over het hoofd gezien. De standaard bracht daar verandering in en besteedde ook aandacht aan hoe de patiënt zijn klachten en ziekte in het dagelijks leven ervaarde. Het gevolg was dat het behandelplan voor de patiënt effectiever kon worden ingericht en steeds verder kon worden verbeterd.

Andere hulpmiddelen bij astma

Naast de NHG standaard astma zijn de eerder genoemde spirometrietest en de astma controle vragenlijst (afgekort ACQ) twee hulpmiddelen die vaak worden ingezet bij de behandeling van astma. We zullen beide hulpmiddelen in het kort toelichten.

De ACQ

zoals de naam al doet vermoeden is de ACQ een speciaal ontworpen vragenlijst voor mensen die astma hebben. Het belangrijkste doel van dit hulpmiddel is om vast te stellen welke mate van controle de patiënt over zijn astma heeft.

Om dit doel zo goed mogelijk te behalen bestaat de vragenlijstarts uit een zevental vragen. Deze vragen kunnen beantwoord worden met een puntenschaal. Indien de patiënt met nul antwoord, dan betekent dit volledige controle. Een zes als antwoord betekent dat er geen sprake is van controle. Doordat de ACQ meerdere malen wordt afgenomen krijgt de dokter op de lange termijn inzicht in het resultaat van de door hem ingezette behandeling. Op die manier kan hij zijn behandeling, indien dat nodig is, bijsturen.

De spirometrietest

Dit betrouwbare hulpmiddel wordt gebruikt om het functioneren van de longen bij astmapatiënten te onderzoeken. Dit wordt gedaan met behulp van de spirometer waar de patiënt mee moet inademen en moet uitademen. Indien de spirometrietest op correcte wijze is uitgevoerd, dan kan de behandelend arts een goed beeld krijgen van het effect van zijn behandeling voor wat betreft het functioneren van de longen van de patiënt.

De spirometrietest is echter erg foutgevoelig. Hoesten, onvolledig uitademen alsook een te snelle uitademing maken dat de testresultaten een vertekend beeld kunnen geven. Bovendien dient de behandelend arts de spirometer die wordt gebruikt bij de meting op correcte wijze te ijken, zodat de apparatuur de ademhaling correct meet.

Naast de toepassing van de ACQ, de spirometrietest en de NHG standaard astma, is de inzet vanuit de kant van de patiënt ook belangrijk. Zo dient hij prikkels te vermijden waarop hij gevoelig reageert. Denk hierbij aan sigarettenrook, regenachtig weer en het gebruik van schoonmaakmiddelen met een sterke parfumlucht.