Hooikoorts

Door het stuifmeel kunnen mensen last krijgen van branderige ogen en een loopneus. Deze week lopen de temperaturen flink op, vaak boven de dertig graden! Hierdoor krijgen mensen die hooikoorts hebben vaak behoorlijk last van deze allergie. In dit artikel lees je daarom enkele tips om beter met hooikoorts om te kunnen gaan.

Weersomstandigheden en hooikoorts

Deze tip is eigenlijk heel simpel: houd het weerbericht in de gaten. Op diverse sites kun je in een oogopslag zien of er veel pollen in de lucht zitten op een bepaalde dag. In principe kan je ervanuit gaan dat wanneer het droog en zonnig is, er grote hoeveelheden stuifmeel in de lucht zitten die je hooikoortsallergie zullen activeren.

Houdt ramen dicht

Wanneer het hooikoortsseizoen volop aan de gang is, is het aan te raden om de ramen niet onnodig veel open te houden. Tuurlijk, op de warmere dagen moet je er wel voor zorgen dat het niet te benauwd wordt in huis. Dat kun je voorkomen door onder andere het raam waar de wind niet op staat open te zetten en indien dat niet mogelijk is horen te plaatsen die pollen tegen kunnen houden. Daarnaast is het aan te raden om zodra je ‘s morgens opstaat even kort te luchten en vlak voordat je naar bed gaat opnieuw de ramen even open te doen.

Jeukende ogen

Een groot percentage van de mensen die hooikoorts heeft, heeft last van branderige en jeukende ogen. Hoewel we weten dat het moeilijk is, is het belangrijk om niet in je ogen te gaan wrijven. Op je handen komen namelijk pollen terecht en die smeer je in je ogen uit wanneer je met je vingers in je ogen gaat wrijven. Overigens is in je ogen wrijven nooit echt bevorderlijk voor de gezondheid van je ogen. Je loopt namelijk het risico dat je door het overbrengen van bacteriën en andere zaken je ogen kunt gaan irriteren.

Je tuininrichting

Let op bij de aankoop van planten en bloemen en vermijd de soorten die pollen afgeven waarop jij allergisch reageert. Aarzel ook niet indien er bij de buren bloemen staan waar jij als hooikoortspatiënt erg veel last van hebt. Wanneer je aan de buren verteld dat je hooikoorts hebt en welke klachten de bloemen of planten jou geven, dan zullen zij hoogstwaarschijnlijk begrip tonen en de bloemen verwijderen. Wees zelf ook sportief en biedt aan om de kosten voor de aanschaf van een nieuwe soort bloem te vergoeden. Zo hebben je buren toch nog leuke bloemen in hun tuin staan en heb jij geen last van je hooikoorts!

Soorten astma

Ademen wordt door de chronische longziekte bemoeilijkt.Astma is een bekende longziekte die vele Nederlanders kennen. Dit komt onder andere door het steeds groter wordende aantal mensen die de ziekte heeft en de aandacht in de media. Wat weinig mensen weten, is dat er allerlei soorten astma bestaan. Iedere variant heeft zo zijn eigen kenmerken. In dit artikel lees je meer over de diverse soorten, we bespreken respectievelijk inspanningsastma, de ernstige variant, de niet allergische variant en we sluiten af met de allergische soort. Vervolgens bespreken we wat voor effect de longziekte op het dagelijks leven kan hebben. Wil je na het lezen van dit artikel informatie over andere ziektes aan de luchtwegen? Klik dan hier.

Inspanningsastma

Bij deze variant van de chronische longziekte krijgt de patiënt bij het verrichten van zware, maar ook zelfs lichte inspanningen, al snel last van zware benauwdheid. Zoals je wellicht al had bedacht is het voor mensen die aan deze variant leiden lastig om een sport uit te kunnen oefenen, zeker indien daarbij intensief bewogen moet worden. Het is daarom belangrijk om met de behandelend arts in gesprek te gaan en te bekijken of en welke mogelijkheden er zijn voor het beoefenen van een sport en ook hoe die sport dan het beste zou kunnen worden uitgeoefend.

Ernstig astma

Gelukkig komt deze variant niet heel vaak voor. Het betreft namelijk een zware vorm van de chronische longziekte. Het kan erg moeilijk zijn om deze variant van de longziekte in bedwang te houden en het hebben van ernstig astma kan dan ook erg zwaar zijn voor de patiënt. Vaak hebben mensen die deze variant van de longziekte hebben diverse klachten en zullen ze geregeld het ziekenhuis moeten bezoeken.

Niet allergische astma

Bij deze soort zijn mensen vatbaar voor prikkels die niet aan allergieën zijn gerelateerd. Het gevolg is dat wanneer mensen met deze prikkels in contact komen diverse klachten kunnen krijgen. Om je een idee te geven over welke prikkels het gaat, kan je bijvoorbeeld denken aan de uitlaatgassen van auto’s, schoonmaakmiddelen die een sterke parfumlucht hebben en deodorant in spuitbusvorm. Maar ook moeder natuur kan voor ongemakken zorgen. Zo kunnen weersomstandigheden zoals mist en regen, alsook koude lucht voor de prikkeling van de luchtwegen zorgen waardoor de patiënt een astma-aanval zou kunnen krijgen.

Allergische astma

Wanneer iemand aan deze vorm van de longziekte leidt, dan is hij of zij allergisch voor bepaalde stoffen. Komt iemand in contact met deze stoffen, dan kan de persoon het spaans benauwd krijgen. Voorbeelden van allergische stoffen zijn bijvoorbeeld huidschilfers die katten en honden loslaten en de huisstofmijt die ervan houdt om zich te vestigen in tapijt dat in woningen is aangebracht.

Effect op het dagelijks leven

Om te beginnen is het goed om te weten dat iedere persoon astma op een andere manier ervaart. Hierdoor is er tot op de dag van vandaag geen standaard aanpak ontwikkeld om de longziekte te kunnen behandelen.

Het kan zo zijn dat je door de longziekte je baan zult moeten opzeggen. Dit komt soms voor bij bepaalde beroepen waarbij je geregeld in contact komt met dampen of rook die leiden tot een allergische reactie. Voor wat betreft het uitoefenen van allerlei dagelijkse activiteiten geldt dat de beperkingen per persoon verschillen. De een kan prima het huis een flinke poetsbeurt geven, terwijl de ander na een paar trappen lopen het al benauwd kan krijgen.

Om te voorkomen dat de longziekte je leven teveel gaat beheersen heeft de gezondheidszorg niet stilgestaan. Zo zijn er meerdere hulpmiddelen ontwikkeld die de arts input kunnen geven voor het steeds weer verder optimaliseren van de behandeling van een patiënt. Door de jaren heen zijn er tal van hulpmiddelen ontwikkelt om de ziekte aan de luchtwegen beter te kunnen behandelen.Daarnaast heeft de farmaceutische industrie diverse medicatie ontwikkeld, zoals de bekende puffer, waardoor je niet teveel beperkt hoeft te worden in je bewegingsvrijheid. Zowel de hulpmiddelen als de medicijnen hebben ertoe geleid dat menig patiënt in het dagelijks leven beter met astma om kan gaan.

De NHG standaard astma

Astma kan beter worden behandeld door het gebruik van diverse hulpmiddelen.Een van de hulpmiddelen dat wordt gebruikt om een astmapatiënt beter te kunnen behandelen is de NHG standaard astma. In vrijwel alle fases waaruit de behandeling bestaat kan de standaard worden toegepast. Dus zowel bij de monitoring, alsook de behandeling en de diagnose is de NHG standaard astma geschikt. Wel is het zo dat het hulpmiddel pas kan worden ingezet vanaf de zestienjarige leeftijd. Wil je na het lezen van deze post meer weten over astma? Dan verwijzen wij je graag naar ons eerder gepubliceerde artikel over astma soorten. Ook is het volgende artikel het lezen waard.

Het doel van de NHG standaard astma

De hoofddoelstelling van de standaard, is het verkrijgen van controle over de astma. Daarnaast dienen ook de behandeldoelen die door de behandelend arts en de astmapatiënt samen zijn geformuleerd zo goed mogelijk te worden behaald.

Een van de sterke punten van de NHG standaard is dat het een prima aanvulling is op de eerder ontwikkelde spirometrietest. Jarenlang werd een patiënt hoofdzakelijk behandeld door de uitkomsten van de spirometrietest als uitgangspunt te nemen. Echter, de patiënt zelf werd daarbij grotendeels over het hoofd gezien. De standaard bracht daar verandering in en besteedde ook aandacht aan hoe de patiënt zijn klachten en ziekte in het dagelijks leven ervaarde. Het gevolg was dat het behandelplan voor de patiënt effectiever kon worden ingericht en steeds verder kon worden verbeterd.

Andere hulpmiddelen bij astma

Naast de NHG standaard astma zijn de eerder genoemde spirometrietest en de astma controle vragenlijst (afgekort ACQ) twee hulpmiddelen die vaak worden ingezet bij de behandeling van astma. We zullen beide hulpmiddelen in het kort toelichten.

De ACQ

zoals de naam al doet vermoeden is de ACQ een speciaal ontworpen vragenlijst voor mensen die astma hebben. Het belangrijkste doel van dit hulpmiddel is om vast te stellen welke mate van controle de patiënt over zijn astma heeft.

Om dit doel zo goed mogelijk te behalen bestaat de vragenlijstarts uit een zevental vragen. Deze vragen kunnen beantwoord worden met een puntenschaal. Indien de patiënt met nul antwoord, dan betekent dit volledige controle. Een zes als antwoord betekent dat er geen sprake is van controle. Doordat de ACQ meerdere malen wordt afgenomen krijgt de dokter op de lange termijn inzicht in het resultaat van de door hem ingezette behandeling. Op die manier kan hij zijn behandeling, indien dat nodig is, bijsturen.

De spirometrietest

Dit betrouwbare hulpmiddel wordt gebruikt om het functioneren van de longen bij astmapatiënten te onderzoeken. Dit wordt gedaan met behulp van de spirometer waar de patiënt mee moet inademen en moet uitademen. Indien de spirometrietest op correcte wijze is uitgevoerd, dan kan de behandelend arts een goed beeld krijgen van het effect van zijn behandeling voor wat betreft het functioneren van de longen van de patiënt.

De spirometrietest is echter erg foutgevoelig. Hoesten, onvolledig uitademen alsook een te snelle uitademing maken dat de testresultaten een vertekend beeld kunnen geven. Bovendien dient de behandelend arts de spirometer die wordt gebruikt bij de meting op correcte wijze te ijken, zodat de apparatuur de ademhaling correct meet.

Naast de toepassing van de ACQ, de spirometrietest en de NHG standaard astma, is de inzet vanuit de kant van de patiënt ook belangrijk. Zo dient hij prikkels te vermijden waarop hij gevoelig reageert. Denk hierbij aan sigarettenrook, regenachtig weer en het gebruik van schoonmaakmiddelen met een sterke parfumlucht.

Reuma

Veel Nederlanders weten niet dat er veel mensen zijn die reuma hebben. En degenen die er wel van op de hoogte zijn weten vaak niet dat er enorm veel verschillende soorten reuma zijn. Echter, een gemeenschappelijk kenmerk is dat wanneer je de aandoening hebt last hebt van pijn in gewrichten, botten, spieren en pezen. Deze pijn wordt veroorzaakt door een ontsteking.Reumatische klachten kunnen erg vervelend zijn.

Wie kan reuma krijgen?

In principe kan iedereen last krijgen van reuma. Hierbij speelt bijvoorbeeld leeftijd of levensstijl tot zover bekend geen rol. Het is hierdoor erg lastig om te voorkomen dat je er last van krijgt. Wat in ieder geval wel kan helpen is om, ondanks de pijn, te blijven bewegen. Hier moet je natuurlijk niet in doordraven, je moet bijvoorbeeld niet je pijngrenzen proberen te verleggen. Het gaat erom dat het van belang is dat je je best doet om de gewrichten waarvan je last hebt soepel te houden.

Vormen van reuma

Zoals we in de inleiding al aangaven bestaan er vele soorten reuma. Echter, de medische wereld heeft alle variaties verdeeld over 4 groepen: weke delen reuma, ontstekingsreuma, slijtage reuma en acuut reuma. Het gaat te ver om in dit artikel iedere vorm uitgebreid te bespreken.

Behandeling

Er is geen standaard behandeling. De behandeling verschilt per persoon, waardoor er al snel sprake is van maatwerk. Vaak komt er een reumatoloog aan te pas om de juiste behandeling te kunnen bepalen. Daarbij zijn er diverse mogelijkheden om de ontsteking aan te kunnen pakken. Denk aan medicatie en lichamelijke oefeningen om de gewrichten soepel te houden.

Zoals je waarschijnlijk al doorhad is de ontsteking er in zoveel verschillende vormen en kan de behandeling per persoon nogal verschillen dat het opstellen van een goede behandeling tegen reuma specialistisch werk is. Wanneer je het vermoeden hebt dat je last hebt van klachten die aan de ontsteking zijn gerelateerd, twijfel dan ook niet en ga naar de huisarts. Met een goede aanpak kan je de klachten immers reduceren en de pijn aanpakken.

COPD wat is dat?

Chronische aandoening aan de luchtwegenIn ons artikel van vijftien april bespraken we dat het belangrijk is om op je lichaamsgewicht te letten indien je COPD hebt. Naar aanleiding van dit artikel kwamen er vanuit onze lezers veel vragen binnen over wat COPD nu eigenlijk is. We hebben er niet bij stil gestaan dat de ziekte voor veel mensen een onbekend is. Deze fout zetten we met dit artikel dan ook graag recht. We lichten toe wat COPD precies is en waar je (naast je lichaamsgewicht) zoal op moet letten als je aan de ziekte lijdt.

Wat is COPD?

De letters COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische obstructieve longziekte). Het een chronische ziekte aan de luchtwegen alsook aan de longblaasjes.

Het probleem zit hem in het feit dat de ontsteking de groei van littekenweefsel veroorzaakt en bovendien nemen de longblaasjes in aantal af. Voeg daarbij nog eens het feit dat er extra slijm in de longen wordt geproduceerd en je kunt je voorstellen hoe benauwd iemand met COPD het kan krijgen. Deze benauwdheid kan ertoe leiden dat er kortademigheid optreed.

Als gevolg hiervan gaat de persoon sneller ademhalen en krijgt het hart het zwaarder om voldoende zuurstof in het lichaam rond te pompen. Ook komt het vaak voor dat mensen met COPD veel slijm ophoesten, dit gegeven maakt het ademhalen nog zwaarder.

De belemmering van de ademhaling verklaart waarom mensen met COPD zoveel moeite kunnen hebben met eenvoudige zaken zoals trappen lopen of naar de wc gaan. Laat staan hoe moeilijk het kan zijn om te sporten.

Wat zijn de oorzaken?

Roken vormt een belangrijke oorzaak, maar ook mensen die tijdens hun werk met vervuilde lucht in aanraking komen lopen een groter risico om de ziekte te krijgen. Tenslotte is langdurig contact met teveel fijnstof ook een reden waarom mensen de ziekte kunnen krijgen.

Omdat het vaak om langdurig roken of contact met vervuilde lucht gaat, is het te begrijpen waarom COPD vaak pas op latere leeftijd zijn intrede doet. Kinderen hebben immers nog geen mogelijkheid gehad om langdurig met bovenstaande zaken in contact te komen.

Wat kan je tegen COPD doen?

Zoals we in ons vorige artikel al aangaven, is het belangrijk om op je lichaamsgewicht te letten. Let dus goed op wat je eet en zorg daarnaast voor de nodige lichaamsbeweging. Kijk hier echter wel mee uit en raadpleeg ten alle tijden eerst je arts voordat je aan fysieke activiteiten begint. Een arts kan namelijk beter inschatten welke activiteiten voor jou passend zijn.

Ook is het belangrijk om niet te roken, meeroken is overigens ook zeer slecht voor je gezondheid en dien je dus ook te vermijden. Echter, hoe gezond je ook leeft er is ook een kans aanwezig dat je de ziekte krijgt via erfelijke ziektes die COPD in de hand helpen. Echter, laat je er daardoor niet van weerhouden om er een gezonde levensstijl op na te houden.

Kan je van de ziekte genezen?

Zoals de naam al doet vermoeden (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is de ziekte niet te genezen, maar hopelijk komt daar in de toekomst verandering in. Wat in ieder geval belangrijk is zodra de diagnose wordt gesteld, is om de controle over de ziekte zo goed mogelijk te behouden en de klachten zo goed mogelijk te bestrijden door een behandelplan op maat op te stellen. Je kunt dan zo goed mogelijk voorkomen dat de ziekte steeds heviger wordt en je leven zo normaal mogelijk houden.

Indien je het vermoeden hebt dat de ziekte zich bij je aan het ontwikkelen is, dan is het belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met de huisarts. Omdat snel reageren de kwaliteit van je leven positief kan beïnvloeden, is een check beter dan achteraf spijt te hebben dat je niet eerder naar de dokter bent gegaan.

Tot zover dit artikel over COPD. We hopen dat het voor al onze lezers nu wel duidelijk is wat voor een ziekte het precies is.

COPD? Let op je gewicht!

COPD en lichaamsgewicht

Als je COPD hebt dan is dat al vervelend genoeg. Veel mensen weten echter niet dat je lichaamsgewicht extra belangrijk kan zijn indien je COPD hebt. In dit artikel lees je hier meer over.

Overgewicht en COPD

Mensen die aan COPD lijden, worden soms door gebrek aan lichaamsbeweging of een ongezond voedingspatroon te zwaar. Dit kan als gevolg hebben dat je lichamelijke inspanningen voor behaalde handelingen zwaarder worden om uit te voeren. Dit is sowieso vervelend, maar als je vanwege de chronische longziekte al moeilijker ademt, dan wordt overgewicht nog vervelender. Als je COPD hebt, is het dus belangrijk om (extra) goed op te letten op wat je eet. Je kunt dit doen door bijvoorbeeld vet vlees te laten staan en in plaats daarvan fruit en groente te eten. Maar ongeacht wat je eet: voldoende lichamelijke beweging is belangrijk. Neem contact op met je huisarts om te bekijken welke typen inspanningen en in welke mate bij jou passen.

Ondergewicht is ook ongewenst

Door je beschadigde longen (als gevolg van COPD) adem je moeilijker en kan eten ook minder prettig zijn dan dat het geval is voor mensen zonder de ziekte. Bij het kauwen kan immers een onprettig gevoel ontstaan, omdat je het daardoor benauwd kunt krijgen. Echter, als je te weinig voeding binnen krijgt, dan heeft dat onder andere gevolgen voor je spieren. Bovendien kan te weinig voeding de levensverwachting negatief beïnvloeden. Je lichaam heeft immers behoefte aan de nodige vitaminen en mineralen om goed te kunnen functioneren. Daarbij wordt voedsel beter opgenomen wanneer je regelmatig beweegt. Kortom, ondergewicht is niet gezond en als je COPD hebt, dan maak je het jezelf nog eens extra zwaar als je te weinig goede voeding eet.

Controle is belangrijk

Er zijn meerdere controlemiddelen indien je COPD hebt. Een daarvan is de CCQ vragenlijst. Met de CCQ vragenlijst kan je COPD beter in de gaten houden. Met behulp van een aantal vragen kan je erachter komen hoe goed je de ziekte onder controle hebt. Wil je meer informatie over deze vragenlijst, neem dan contact op met je huisarts.   Trouwens, je lichaamsgewicht is niet het enige waar je extra aandacht aanmoet schenken indien je COPD hebt. Bekijk onderstaande video maar eens!